Cennik

1. Usuwanie subitu:  od 20-35 zł/m2
(bezpyłowe usuwanie subitu, usuwanie lepiku, usuwanie papy)

2. Usuwanie warstw starego kleju:  15-40 zł/m2
(bezpyłowe usuwanie warstw kleju po parkiecie, usuwanie klejów po glazurze, usuwanie kleju po wykładzinie)

3. Szlifowanie posadzek cementowych: 10-25 zł/m2
(bezpyłowe usuwanie zacierki, usuwanie zabrudzeń po farbie, usuwanie zabrudzeń po gipsie)

4. Szlifowanie posadzek anhydrytowych:  5-15 zł/m2
(bezpyłowe usuwanie zacierki, usuwanie zabrudzeń po farbie, usuwanie zabrudzeń po gipsie)

5. Demontaż podłogi / zrywanie parkietu:  10-20 zł/m2
(zrywanie starego parkietu, demontaż podłogi, wykładzin płytek PCV)

6. Utylizacja starej podłogi:  5-20 zł/m2
(sprzątnięcie i utylizacja odpadów powstałych po zerwaniu podłogi)

7. Utylizacja urobku po szlifowaniu subitu: 5-10 zł/m2
(sprzątnięcie i utylizacja odpadów powstałych po szlifowaniu lepiku/subitu)