FAQ

Czym jest subit?
Subit to nic innego jak rodzaj kleju stosowanego w latach 80-tych do montażu parkietów oraz innego rodzaju podłóg. Jest to rodzaj lepiszu składający się
z takich mieszanek jak asfalty, wypełniaczy w różnych postaciach oraz innych chemikaliów m.in rozpuszczalniki, plastyfikatory.
Subit zawiera szkodliwe dla człowieka substancje miedzy innymi benzopiren – rakotwórczy, mutagenny węglowodór aromatyczny.
Reasumując – subit jest trujący, najlepiej się go pozbyć.

Jak usunąć subit?
Są dwie metody, które skutecznie usuwają subit z naszej posadzki.
Pierwszą metodą jest metoda chemiczna, która polega na użyciu specjalnego rozpuszczalnika, który rozpuści subit, ale metoda ta jest niedoskonała,
ponieważ mieszanka wnika także w posadzkę.
Druga metoda to mechaniczne usunięcie subitu. Do takiej pracy używa się specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do frezowania i szlifowania posadzek
oraz odkurzaczy przemysłowych. Wszystkie prace muszą być wykonywane w odzieży ochronnej i maseczkach. Ta metoda jest zdecydowanie lepsza i bezpieczna
dla otoczenia pod warunkiem, że jest wykonywana przez profesjonalistów w tej dziedzinie.