Jak przygotować podłoże pod nową podłogę po usuwaniu subitu?

Remonty starych mieszkań i domu potrafią dostarczyć wiele niespodzianek – niestety często tych kłopotliwych, nieprzyjemnych i generujących wysokie koszty. Jak już nie raz wspomnieliśmy, w wielu wnętrzach, które urządzane były w latach 70-80. ubiegłego wieku, pod parkietem znajduje się subit. Jest to rodzaj lepiku, który służył do mocowania parkietu do podłoża. Po latach okazało się jednak, że subit stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Szkodliwe składniki subitu są rakotwórcze, mają negatywny wpływ na drogi oddechowe, a także mogą potęgować alergie. Z tego powodu, obowiązkowym etapem, gdy odkryjemy pod parketem szkodliwy lepik, jest zerwanie parkietu i usunięcie subitu. Oczywiście usuwanie subitu powinno być przeprowadzone przez fachowców, którzy użyją do tego odpowiednich metod, a także sprzętu. Specjaliści zajmą się także utylizacją subitu, a także parkietu zanieczyszczonego tym lepikiem. A jak powinny przebiegać dalsze prace? Czy od razu po usunięciu subitu można przejść do wykonywania nowych podłóg? Tutaj niestety sytuacja różnie się prezentuje…

Czy po usuwaniu subitu można od razu układać nową podłogę?

Najbardziej efektywną metodą usuwania subitu jest metoda mechaniczna. Dalszy przebieg prac jest w dużej mierze zależny od tego co zastaniemy pod parkietem i pod subitem. Kluczowa jest jakość wylewki znajdującej się pod parkietem i pod subitem. Czasami spotykamy się z sytuacją, gdy na skutek niskiej jakości wylewki, subit wnika w jej strukturę. Wówczas często jedynym rozwiązaniem bywa skucie jastrychu. Wykonanie nowej wylewki na starej posadzce z resztkami subitu może skutkować awariami podłogi w przyszłości. Jeżeli po usunięciu subitu, wylewka nie nosi oznak subitu, nie zawsze oznacza to zielone światło dla dalszych prac.

Zanim przystąpimy do układania nowych warstw podłogi, warto sprawdzić jakość wylewki. Czasem materiał, z którego została wykonana posadzka, wchodzi w reakcję z lepikiem, co powoduje jej degradację i kruszenie się. Zdarza się także, że subitu używano jako wypełnienia nierówności w posadzce, wówczas takie łaty z subitu należy oczywiście usunąć. Posadzkę w zależności od powstałych ubytków naprawić, lub wykonać nową. Bardzo często po odsunięciu wylewki okazuje się, że i tak należy wykonać nową, ze względu na niedbałe wykonanie i dużą krzywiznę. Pamiętajmy, że dobra jakość podłoża przekłada się na trwałość podłogi.