Jaka jest szkodliwość subitu dla zdrowia?

Największą popularnością subit cieszył się głównie w latach 80. minionego wieku (choć używany był praktycznie od lat powojennych do połowy lat 90.). Lata te dały się zapamiętać, jako epoka, w której niewiele produktów było dostępnych, a normy jakości pozostawiały wiele do życzenia. Podobnie jak w przypadku azbestu, subit okazał się po latach niezwykle szkodliwą substancją, z którą wiele osób mieszkało pół życia pod jednym dachem. Jaka jest szkodliwość subitu? Czy po wielu latach od montażu subit pod parkietem wciąż jest niebezpieczny? Jaki wpływ na zdrowie ma ta substancja?

Z czego wynika szkodliwość subitu?

Subit jest lepikiem na bazie asfaltu, zawierający plastyfikatory i rozpuszczalniki. Już w początkowych latach jego stosowania zaznaczano, że mieszkania, w których zastosowano subit powinny być oddawane do użytku nie wcześniej niż po 4 tygodniach od prac wykończeniowych. Jednak nawet przestrzeganie tych zaleceń nie pomoże zbyt wiele. O szkodliwości subitu świadczą takie substancje w jego składzie jak m.in. benzopiren, który działa niezwykle destrukcyjnie na organizmy żywe. Charakterystyczną cechą subitu jest specyficzny, nieprzyjemny zapach, a także charakterystyczny czarny pyłek wydostający się spomiędzy desek parkietu. Należy pamiętać, że subit jest substancją, której szkodliwość nie maleje z latami. Domownicy są narażeni na jej działanie przez czas przebywania w pokoju, w którym znajduje się parkiet z subitem. Niebezpieczne jest także samodzielne usuwanie subitu bez odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych.

Rakotwórczy subit – jakie choroby powoduje?

Jak już wspomnieliśmy, jedną z substancji występujących w subicie jest benzopiren. Zaliczany jest on do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, będących jednym z produktów spalania węgla. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje benzopiren, jako jedną z substancji odpowiedzialnych za zachorowania na raka – w szczególności raka płuc. Wśród chorób, jakie powoduje benzopiren znajdują się także: depresja, zmiany w wątrobie, przewlekłe zmęczenie, ból głowy, dolegliwości układu oddechowego, problemy z płodnością, obniżenie odporności.

Szkodliwość subitu może utrzymywać się przez kilkadziesiąt lat od montażu. Tymczasem choroby, jakich może być przyczyną, stanowią duże zagrożenie dla wszystkich mieszkańców!